Våre tjenester


 • Revisjon & attestasjonsoppgaver
 • Årsoppgjør & ligningspapirer
 • Intern kontroll vurdering
 • Skattebistand
 • Merverdiavgift
 • Etablering av firma & valg av selskapsformer
 • Kapitalendringer & utbytte
 • Fusjon & fisjon
 • Økonomisk vurdering av bedrifter
 • Omorganisering av bedrifter
 • Arveplanlegging & generasjonsskifter
 • Bistand ved bokettersyn & skattesaker


*
*
*
*