Våre tjenester


 • Revisjon & attestasjonsoppgaver
 • Årsoppgjør & ligningspapirer
 • Intern kontroll vurdering
 • Skattebistand
 • Merverdiavgift
 • Etablering av firma & valg av selskapsformer
 • Kapitalendringer & utbytte
 • Fusjon & fisjon
 • Økonomisk vurdering av bedrifter
 • Omorganisering av bedrifter
 • Arveplanlegging & generasjonsskifter
 • Bistand ved bokettersyn & skattesaker

Revisorforeningen - Nyheter

Reiseregulativet: -En kilde til skjult, delvis skattefri lønn til offentlig ansatte

11.04.2017 22:29
Tiden har løpt fra statens reiseregulativ. Dekning av faktiske utgifter etter regning er billigere, mindre byråkratisk og hindrer uriktig beskatning, mener Revisorforeningen.

Skogbruk og MVA

05.04.2017 10:45
Skogeieres rett til å bli stående registrert i merverdiavgiftsregisteret skal fremdeles vurderes over en 5 års periode.

*
*
*
*