Våre tjenester


 • Revisjon & attestasjonsoppgaver
 • Årsoppgjør & ligningspapirer
 • Intern kontroll vurdering
 • Skattebistand
 • Merverdiavgift
 • Etablering av firma & valg av selskapsformer
 • Kapitalendringer & utbytte
 • Fusjon & fisjon
 • Økonomisk vurdering av bedrifter
 • Omorganisering av bedrifter
 • Arveplanlegging & generasjonsskifter
 • Bistand ved bokettersyn & skattesaker

Revisorforeningen - Nyheter

Foretaksopplysninger over landegrensene

14.06.2017 09:10
Gjennom tjenesten BRIS kan man nå søke på foretaksopplysninger på tvers av landegrensene.

Utleie av varer fra utlandet

13.06.2017 09:28
Utenlandske næringsdrivende som leier ut varer fra utlandet vil ofte være registreringspliktige i Norge.

*
*
*
*