Om oss

Revisjon Vest AS er et lokalt revisjonsfirma for mellomstore og mindre firma.

Ved revisjon benytter vi revisorforeningens revisjonsmetodikk, og benytter dataverktøyet Descartes som er utviklet av revisorforeningen.
Vi benytter i utstrakt grad skybaserte informasjonssystemer i vår revisjon og daglige virke.
Alle ansatte holder seg kontinuerlig oppdatert gjennom kursvirksomhet med bl.a deltakelse på revisorforeningens årlige oppdateringsprogram for revisorer
Vi legger vekt på å ha nær kontakt med kundens virksomhet og om næringslivet i vår region.

All informasjon som revisor tilegner seg er taushetsbelagt. Dette er en forutsetning for at det skal være et godt tillitsforhold mellom revisor og virksomheten.