Våre tjenester

 • Revisjon
 • Begrenset revisjon
 • Attestasjonsoppdrag
 • Revisorbekreftelser skattefunn
 • Etablering av selskap med stiftelsesdokumenter
 • Revisjon & bistand ved avvikling av virksomhet
 • Registrering firmaendringer i altinn.no
 • Utarbeidelse årsregnskap & innsendelse til Brønnøysund
 • Utarbeidelse av ligningsskjema & innsendelse til alltinn
 • Utarbeidelse aksjonærregisteroppgaver & innsendelse til alltinn
 • Gjennomgang av firmaets rutiner med intern kontrollvurdering
 • Bistand med regnskapsførsel, skatt & merverdiavgift
 • Bistand ved kapitalendringer & utbytter
 • Bistand ved omorganisering av bedrifter herav fusjon / fisjon
 • Samtalepartner for ledelsen og styret