Årsoppgjør

Alltid i rute med årsoppgjøret

Revisjon Vest har lang erfaring med å hjelpe våre kunder med årsoppgjøret. Alle revisjonspliktige bedrifter må levere revidert årsregnskap. Vi tar årsoppgjøret til de fleste av våre revisjonskunder, i tillegg til et stort antall bedrifter. Uansett om din bedrift er revisjonspliktig eller ikke kan vi ta årsoppgjøret for deg og lage ligningspapirer. Det skaper troverdighet og trygghet at en revisor har kvalitetssikret årsoppgjøret og skrevet en revisjonsberetning.

Enkelt forklart er årsoppgjør en oversikt over det offisielle regnskapet til en bedrift i slutten av året.

Innen et halvt år

Årsoppgjøret må sendes innen 31.juli for å unngå forsinkelsesgebyr. Senest seks måneder etter regnskapsårets slutt må årsregnskap og eventuell årsberetning må være godkjent av generalforsamlingen eller tilsvarende organ. Enkelt forklart er årsoppgjør en oversikt over det offisielle regnskapet til en bedrift i slutten av året. Regnskapspliktige bedrifter må levere skattemelding, næringsoppgaven og årsregnskap. Årsoppgjør er en fellesbetegnelse på dette. Større bedrifter må også utarbeide en årsberetning. Årsberetningen er en utfyllende redegjørelse med tilleggsinformasjon som supplerer regnskapet. Alle styremedlemmene må signere årsberetningen. Både årsoppgjøret og årsberetningen er viktig informasjon for staten, investorer og andre interessegrupper.

Når skal årsoppgjøret leveres?

31.mai

  • Fristen for å sende ligningspapirer

30. juni

  • Bedriften må godkjenne årsregnskapet innen denne datoen. For revisjonspliktige bedrifter må årsregnskapet være godkjent av revisor. Generalforsamling eller tilsvarende organ må også godkjenne det.

31. juli

  • Regnskapsregisteret skal ha mottatt årsoppgjøret.

Overholder du ikke fristen mottar du forsinkelsesgebyr i opptil 26 uker, der gebyrene kommer hyppigere og hyppigere.

Disse bøtene stoppes dersom du sender inn komplett årsregnskap.

Deretter kan selskapet bli tvangsoppløst om årsoppgjør ikke er innsendt.