Rådgivning

Erfaringsbasert rådgivning

Det kan oppstå ulike utfordringer, endringer eller spørsmål der dere er usikker på hvilken vei som er riktig å velge. Med rådgivning fra Revisjon Vest får du objektive svar fra en ekstern part. Vi har lang erfaring og har bistått i en rekke forskjellige organisasjonsendringer. Vi utfører mest oppdrag innen:

  • Omorganiseringer
  • Generasjonsskifter
  • Fusjoner og fisjoner
  • Etablering av selskap
  • Valg av selskapsform
  • Kapitalendringer
  • Verdsettelser av selskaper
  • Organisasjonsendringer av ulik grad
Vi kan hjelpe deg med rådgivning

En viktig del av revisjon

For våre revisjonskunder blir rådgivning en naturlig del av kommunikasjonen. Her gir vi fortløpende råd og veiledning på spørsmål og utfordringer. Vi drøfter og kommer frem til hvordan du skal ta trygge og riktige valg for videre drift. Organisasjonsendringer møtes ofte med en viss misnøye av dem som må endre deler av hverdagen sin. God kommunikasjon med forklaringer og argumentasjon ankret i selskapets fremtid kan bidra til en mer villig og motivert gjeng. Våre rådgiver gir deg innspill og hjelper deg med å få med alle dine ansatte i riktig retning. Ta første steg på veien mot en mer effektiv arbeidshverdag – kontakt oss i dag.

Positiv utvikling

Våre dyktige rådgivere veileder deg for å nå bedriftens strategiske mål. Det kan være godt å ha en ekstern part å sparre med om deres problemstillinger. Opplever bedriften en reduksjon i omsetning eller resultat bør revisor kontaktes. For våre revisjonskunder har vi god kontroll på selskapets historikk og kan trekke slutninger på hvor det er forbedringsområder eller muligheter for å kutte kostnader. Økonomisk rådgivning bør startes så snart bedriften opplever at den negative trenden ikke snur. Vi inviterer gjerne våre kunder inn på et møte etter årsoppgjøret for å ta en gjennomgang. Rådgiverne våre har regnskapskompetanse i bunn og flere års erfaring med bedriftsrådgivning på tvers av bransjer.

Få erfaringsbasert rådgivning fra oss i Revisjon vest

Våre revisorer har taushetsplikt som bidrar til åpen dialog.