Referanser

5f8702f642ebdd7aaad37a6a_logo

«I 2018 begynte jeg som økonomiansvarlig i NSE Gruppen. NSE Gruppen består av flere selskap med totalt 700-800 ansatte og en omsetning som bikket en halv milliard i 2021.

Revisjon Vest var NSE Gruppen sin revisor, og jeg kjente til dem fra tidligere arbeidsforhold. Revisjon Vest opplevdes fra første stund som et trygt og kompetent revisjonsselskap. Vi har alltid hatt samme kontaktperson og Revisjon Vest er en naturlig samtalepartner når vi trenger råd eller bistand.

Terskelen for å slå på tråden er lav og responstiden er veldig bra. Som regel får vi svar der og da, og hvis det er mer kompliserte spørsmål som krever litt undersøkelser, får vi kjapt svar, enten skriftlig eller muntlig, alt etter vårt eget ønske. Da jeg i 2021 bestemte meg for å starte eget regnskapsbyrå, var valget av revisor enkelt. »

Katrine
NSE Gruppen

«Vi er svært fornøyde med samarbeidet!»
«God hjelp og veiledning, tydelige og tilgjengelige!»

Marianne H. Tollefsen
Daglig leder

«MacArtney Norge AS skiftet til Revisjon Vest for to år siden. Det har vært en veldig positiv erfaring, hvor vi får en meget direkt oppfølging av erfarne revisorer som setter seg inn i virksomheten.

Vi har en personlig kjemi som gjør at vårt samarbeide er i høy grad basert på tillit og konstruktive samtaler. Revisjon Vest viser en faglig dyktighet, og en ro som gjør at årsavslutning blir en konstruktiv periode med støtte og veiledning. Vi føler at vi har 100% fokus fra vår revisor, og de er alltid tilgjengelig ved behov. De etablerer en personlig relasjon til alle involverte i vår bedrift.

Det er helt tydelig at de har en ansvarsfølelse for vår virksomhet, og ivaretar våre behov på en svært tilfredsstillende måte. »

Bjørn Tormod Akselsen
Adm. Dir. MacArtney Norge AS