Revisjon

Revisjon i Stavanger, Sandnes og Jæren

Hvorfor velge revisjon vest?

Vår kompetanse og erfaring kommer deg som kunde til gode. Vår jobb som revisorer er å sikre at den finansielle informasjonen til selskapet ditt er korrekt. Vi er medlem i Revisorforeningen, noe som gjør oss til en kvalitetssikret aktør i revisorbransjen. Både selskapet og våre ansatte har lang erfaring.

Vi har et bredt kompetansefelt som er til disposisjon for våre kunder. Kundemassen vår er hovedsakelig i Rogaland, fra Stavanger til Jæren, men vi har også kunder i Haugesund, Ryfylke og Egersund. Siden oppstarten i 2000 har vi opparbeidet oss en solid mengde erfaring. Vi setter alltid kunden i fokus, og fører en dialog som er lett å forstå for alle parter.

Våre revisorer har kompetanse og erfaring. Revisjon i Stavanger, Sandnes.

Kontroll og videreutvikling

Revisjon bidrar til tillit – tillit til at tallene er i orden, at lover etterleves og at viktige rutiner er på plass i virksomhetene. Det gir trygghet og tillit både internt og eksternt for kunder og andre forretningsforbindelser. Vi har strenge kvalitetsparametre i vårt arbeid som skal sørge for at du som kunde får den tryggheten du trenger.

I Norge er revisjon utbredt. En rekke selskaper er revisjonspliktige. Også mange små bedrifter velger å ha revisjon. Det er fordi de ser nytten og verdien av en uavhengig kvalitetssikring av sin interne og eksterne rapportering fra en ekstern person med høy kompetanse. Revisor bidrar også med gode råd om hvordan virksomheten kan drives mer effektivt og lønnsomt. Dette er verdifull informasjon for selskap og investorer.