Revisor

Revisor i Stavanger, Sandnes og på Jæren

Revisjon Vest er medlem i Revisorforeningen, noe som gjør oss til en kvalitetssikret aktør i revisorbransjen. Alle ansatte hos Revisjon Vest er statsautoriserte revisorer. Både selskapet og våre ansatte har lang erfaring med revisjon, årsoppgjør, ligningspapir og en rekke andre tjenester som vi hjelper våre kunder med. Vi er revisor for en rekke små og mellomstore bedrifter. Vi har erfaring fra en rekke ulike bransjer og har nå over 750 kunder i SMB-markedet. Siden vår oppstart i 2000 har vi opparbeidet oss som en solid revisor i bransjen.

Hos oss har vi alltid kunden i fokus og liker å bli godt kjent med selskapene for å forstå driften, systemene og tallene på best mulig måte.

Revisortjenester vi tilbyr

Ved siden av revisjonsutførelsen kan Revisjon Vest tilby en rekke andre tjenester som blant annet:

Hvorfor trenger du revisor?

En revisor kontrollerer at årsregnskapet til virksomheter blir utført i henhold til gjeldende lover og regler.
Vi har strenge kvalitetsparametere i vårt arbeid som skal sørge for at du som kunde får den tryggheten du trenger. Som revisor bidrar vi også med råd om hvordan virksomheten kan driftes mer effektivt og lønnsomt.
Dette er verdifull informasjon for både selskaper og investorer. En rekke selskaper er revisjonspliktige.
Flere mindre bedrifter velger også å ha revisor grunnet at de ser verdien av en ekstern revisor med solid kompetanse.

At selskapets årsregnskap og økonomi er gjennomgått av en ekstern revisor kan bidra til å øke selskapets tillitt. Veiledningen og rådene fra en revisor kan bidra til en mer økonomisk drift. Nye grep kan lede selskapet i riktig retning og mot bedriftens overordnede mål. Opp gjennom årene har vi rådført en rekke selskaper og funnet løsninger på en rekke problemstillinger. Vår årelange erfaring kommer deg til gode.